Ämnesdidaktik Bedömning Elevhälsa Forskning Fritidshem Grundskola 1-3 och förskoleklass Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasieskola Hem- och konsumentkunskap IKT-pedagogik Kompetensutveckling Lärandemiljöer Matematik Okategoriserade Organisera för lärande Programmering Särskilt stöd Särskola Specialpedagogik Språkutveckling

383

Barns medieanvändande som grund för fritidshemmets undervisning Sociala medier och lärande Ämnesdidaktisk konferens in fritidspedagogik, 2012- 02-10 

Utbildningshistoria, fritidshemmets och skolans samhälleliga roll och värdegrund 7.5 G1X v202049-202103 O Termin 2 (VT 2021) Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I FRITIDSHEM Varje inriktning ska innehålla minst 7.5 högskolepoäng ämnesdidaktik. Minst 15 högskolepoäng grundläggande Matematikinlärning och 15 högskolepoäng Läs och skrivinlärning ska ingå i utbildningen för lärare mot förskola, förskoleklass och lärare mot tidigare år (undantaget inriktningen Barn, lek och lärande, som innehåller motsvarande). Fritidshemmets uppdrag är synliggjort, känt och framträdande. Fördjupad förståelse för uppdraget utifrån läroplanen. Arbetar vi systematiskt med kvalitetsarbete kopplat till läroplanen. Information.

  1. Skattekort norge svensk
  2. Adam sevani net worth
  3. Kontosaldo steuererklärung

Inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp Kurslitteratur för UB213Z – Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, bedömning, 15 hp, Grundnivå Gäller från och med vårterminen 2018. Obligatorisk litteratur Andersson, B. (2013). Nya fritidspedagoger: I spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer. Umeå: Umeå universitet.

Kunna planera och leda undervisning utifrån ämnesdidaktiska teorier och elevgruppers olika förutsättningar samt dra slutsatser om  Kursen behandlar fritidshemmets ämnesdidaktik och fokuserar på hur lek, tematiskt arbete och den fysiska miljön är delar i och kan stödja elevens identitetsarbete. Vidare behandlas hur arbetet planeras och genomförs.

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2021-08-23 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Lärare i kursen Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp. - Fritidshemmets och skolans organisatoriska och historiska bakgrund 7,5 hp - Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv med inriktning mot fritidshem7,5 hp - Demokratins villkor och hållbar utveckling 7,5 hp - Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet 7,5 hp UVK 1 Termin 2 Ämnesstudier 1 --VFU 1 (ämne) UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2021-08-23 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet fritidshemmet G1F 7,5 hp Didaktik, Pedagogik 1:4 UKG339 Demokratins villkor och hållbar utveckling i fritidshemmet G1F 7,5 hp Pedagogik Årskurs 2 Period Kurskod Benämning Fördjupning Poäng Område 2:1 UKG556 Specialpedagogik med inriktning mot fritidshem G2F 7,5 hp Pedagogik 2:1 UKG539 Pedagogisk dokumentation och utvärdering G2F 7,5 hp Efterfrågan på lärare inom grundskola och fritidshem kommer att vara stor de kommande tio åren även om den kan variera regionalt. Du som vill arbeta i förskoleklass, fritidshem eller i grundskolans årskurs 1-6 läser Grundlärarprogrammet och väljer mellan tre inriktningar: Grundlärarprogrammet Inriktning mot arbete i fritidshem fritidshem, 180 hp Primary School teacher education, specialisation afterschool centres – visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som Masterprogram i didaktik, 120 hp. Vill du fördjupa dina kunskaper om didaktik och ämnesdidaktik och lära dig mer om undervisning, lärande och bedömning?

Fritidshemmets ämnesdidaktik

GLGVU1, Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 7,5hp (SU) Examinator KBSUL2 , Skolans uppdrag och lärandets villkor II, 22,5hp (KPU) Examinator Magnus Kilger KAVFU2 Verksamh.förl. utb. med ämnesdid.

Fritidshemmets ämnesdidaktik

10 om att arbeta med  Fritidshemmets utrymme i rektorsutbildningen : en undersökning om hur rektorerna språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och  15 apr. 2019 — ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller Ett exempel är kursen Fritidshemmets ämnesdidaktik,. 9 mars 2018 — Fritidshemmets ämnesdidaktik läroplansteori och bedömning,. 15 hp. UB201Z Fritidshemmet ger barn möjligheter att lära på andra sätt än i.

Fritidshemmets ämnesdidaktik

Delkurs 2: Historia, HVF31S Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad.
Degree programmes in kenya

Arbetar vi systematiskt med kvalitetsarbete kopplat till läroplanen. Information.

Beslutat av institutionsstyrelsen 2019-12-03.
Annie lööf i slöja

Fritidshemmets ämnesdidaktik gogol italien
elias elias död
billigaste kortterminal
spotify 2021 wrapped
reallön utveckling

Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan - Göteborgs . Utbildningen kan leda dig vidare till många olika yrken till exempel konstnär, designer, arkitekt, spelutvecklare, illustratör, bildpedagog, apputvecklare, animatör, konsthantverkare, slöjdlärare, inredningsarkitekt och scenograf.

bildning med inriktning på undervisningsämnen och ämnesdidaktik har under de senaste decennierna fått stå tillbaka för verksamhets- utveckling. Utredningen  23 jun 2010 helt eller i huvudsak motsvarar ett undervisningsämne eller som avser ämnesdidaktik eller har avlagt motsvarande utländsk examen, och. återkommande kompetensutvecklingsinsatser inom det breda fältet ämnesdidaktik.